Menu
home
>>
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

📣📣ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบการประเมินสมรรถนะ 📣📣
เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

Scroll Up Skip to content